return

agreement

wprowadzenie do strony internetowej
1.1 Ta strona internetowa jest obsługiwana przez Grupę OTTO i działa w imieniu OTTO. Informacje o naszej firmie znajdują się na końcu tego dokumentu.
1.2 Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami. Anulują i zastępują wszystkie poprzednie wersje. Prosimy o wydrukowanie tych warunków lub zachowanie ich na przyszłość, ponieważ nie możemy zagwarantować, że będą one dostępne na naszej stronie internetowej w przyszłości. Niniejsze warunki są dostępne wyłącznie w języku angielskim.
1.3 Niniejsze warunki dotyczą korzystania z naszej strony internetowej. Sprzedaż towarów za pośrednictwem naszej strony internetowej podlega Warunkom Klienta OTTO. W przypadku sprzedaży na OTTO obowiązują Warunki sprzedaży OTTO.
1.4 W dalszej części przez „pracownika” rozumiemy osobę, która działa całkowicie lub głównie w celach innych niż jej handel, rzemiosło, rzemiosło lub zawód.
2 Zmiany regulaminu
2.1 Możemy zmienić niniejsze warunki w dowolnym momencie, publikując poprawioną wersję na naszej stronie internetowej. Prosimy od czasu do czasu odwiedzać naszą stronę internetową. Jeśli będziesz nadal korzystać z naszej strony internetowej po podanej dacie wejścia w życie, będziesz związany zmienioną umową.
3 Zasady dopuszczalnego użytkowania
3.1 Zgadzasz się, że w odniesieniu do naszej strony internetowej nie będziesz
3.1.1 Naruszać obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub kodeksy postępowania lub naruszać jakąkolwiek własność intelektualną lub inne prawa innych osób
3.1.2 Publikowanie lub publikowanie jakichkolwiek informacji (w tym linków lub odniesień do innych treści) lub wykonywanie w inny sposób któregokolwiek z poniższych działań.

3.1.2.1 są niezgodne z prawem, zniesławiające, grożące, napastliwe, naruszające prywatność, obraźliwe, wulgarne, rasistowskie, nienawistne, dyskryminujące, obsceniczne, pornograficzne, pornograficzne, nawołujące do samookaleczenia, wprowadzające w błąd, obelżywe lub oszukańcze
3.1.2.2 Naruszenie praw własności intelektualnej lub innych praw innych osób
3.1.2.3 obejmuje phishing, oszustwo lub podobne praktyki; lub
3.1.2.4 Inne, które zasadnie uznamy za nieodpowiednie.
3.1.3 Publikowanie lub wysyłanie jakichkolwiek informacji, które wiążą się z ujawnieniem danych osobowych innej osoby (tj. informacji identyfikujących osobę fizyczną lub umożliwiających kontakt z nią), chyba że osoba ta ma ukończone 18 lat i uzyskałeś wyraźną pisemną zgodę odpowiednich osoba lub jesteś prawnym opiekunem
3.1.4 Podszywanie się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot w celu wprowadzenia innych w błąd
3.1.5 Sprzedaż dostępu do naszej strony internetowej.
3.1.6 Korzystaj z naszej strony internetowej, aby świadczyć podobne usługi stronom trzecim lub w inny sposób konkurować z nami.
3.1.7 Sprzedawać wszelkie reklamy, sponsoring lub promocje w związku z Treściami, chyba że wyraźnie na to zezwolimy.
3.1.8 Korzystaj z naszej strony internetowej w celu przesyłania spamu, spamu, piramid finansowych lub podobnych lub oszukańczych programów
3.1.9 Nie rób niczego, co może uszkodzić naszą stronę internetową, w tym robaków, wirusów, bomb oprogramowania lub masowych wysyłek
3.1.10 Nie rób niczego, co może zakłócać korzystanie z naszej witryny przez innych użytkowników
3.1.11 Nieautoryzowany dostęp do jakiejkolwiek części naszej strony internetowej lub sprzętu używanego do udostępniania naszej strony internetowej
3.1.12 Interakcja z naszym systemem za pomocą zautomatyzowanych środków innych niż publiczne wyszukiwarki.
3.1.13 Próbować, zachęcać lub wspierać którekolwiek z powyższych.
4 treść
4.1 Przyjmujesz do wiadomości, że wyłączną odpowiedzialność za wszelkie informacje publikowane lub wysyłane przez innych użytkowników w naszych Usługach lub za ich pośrednictwem ponosimy, a my nie ponosimy odpowiedzialności za osobę publikującą takie treści.
4.2 Nie możemy zagwarantować, że ogólne informacje, które udostępniamy na stronie internetowej, są poprawne lub aktualne. Polegasz na nim na własne ryzyko.
4.3 Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, modyfikacji, usunięcia lub usunięcia dowolnej treści lub ujawnienia dowolnej treści lub postępowania odpowiedniemu organowi lub skarżącemu bez powiadomienia lub wycofania, jeśli jest to przedmiotem skargi lub mamy uzasadnione przekonanie, że narusza nasze Warunki świadczenia usług , lub te kroki są konieczne, aby chronić siebie lub innych, lub zostało popełnione przestępstwo, lub mamy do tego prawny lub regulacyjny obowiązek.
5 prywatność
5.1 Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z warunkami naszej Polityki Prywatności OTTO, która może się okresowo zmieniać

6.Podatki

6.1 Gdy pracownik osiąga zysk, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych